Registrácia EPS

Podľa § 11d ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi "Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je povinný zaregistrovať požiarnotechnické zariadenie pred jeho prvým zabudovaním do stavby."
/Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov/

Žiadateľ podáva žiadosť o registráciu na adrese:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

Materiály, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti, sú k stiahniutiu : zazipovaný súbor

Registrácia EPS

Súbor: register.zip

zip.png
Nahrané:
04.01.17
Upravené:
04.01.17
Veľkosť:
2 MB
Stiahnuté:
1336

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok